Tuesday, October 25, 2011

Død i Venedig av Thomas Mann


Den lange novellen av Thomas Mann handler om logikk og fornuft som følger lidenskapen!

Eh … jeg må innrømme at jeg måtte gjøre research før jeg skrev dette innlegget. Da jeg leste novellen skjønte jeg ikke en dritt. Jeg var faktisk på vill bærtur hvor jeg sanket fleinsopp istedenfor å plukke blåbær. Alt jeg visste på forhånd var at Mann skrev ”Død i Venedig” med oppløpet til første verdenskrig som bakteppet.

Dermed tolket jeg det som ble skrevet i retning av første verdenskrig. Hvordan kunne jeg vite at Mann blandet sin forelskelse i Nietzche med pedofile dragninger. Nei, han gjorde ikke det!

He used the story to illuminate certain convictions about the relationship between life and mind, with Gustav representing the intellectual. Mann was also influenced by Sigmund Freud and his views on dreams, as well as by philosopher Friedrich Nietzsche. He had visited Venice several times.”

Dette ifølge Wikipedia.

Historien for øvrig var helt grei å lese, men når jeg aldri skjønte at historien gikk på et veldig høyt filosofisk nivå, var det litt bosrtkastet.

1 comment: